Korektury textů v českém, slovenském a anglickém jazyce

V písemných projevech se dosti často objevují různé gramatické, stylistické i pravopisné chyby, jež mohou velkou měrou negativně rozhodnout o hodnocení osoby pisatele či firmy, které konkrétní dokument prezentuje. Naším záměrem a cílem je předat vám dokument ve stavu, kdy je oproštěn od chyb, které mohou mít za následek propad v očích cílové skupiny, a podílet se tak na perfektním provedení vaší písemné prezentace.

Pokud je Vaším zájmem aby:

  • vaše slohová, seminární, bakalářská či diplomová práce, výroční zpráva či firemní dopis reprezentovaly nejen vaši odbornou, ale i jazykovou úroveň

  • vás chyby ve výukových textech nesnižovaly v očích žáků

  • vaše reklamní materiály a prezentace upoutaly pozornost tím, čím skutečně mají

  • vaše tiskové zprávy byly čtivé, přehledné a jazykově vytříbené

  • vaše webové stránky působily reprezentativním dojmem

Pak využijte našich služeb - korektur textů.

Provedeme vám korektury překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky  a interpunkce. Tyto korektury slouží k perfektnímu vzhledu a prezentaci dokumentu při prvotním vizuálním kontaktu čitatele s textem. Nezapomínejte, že váš písemný projev je vaší vizitkou.

Nabízíme Vám následující služby:

  • pravopisná, gramatická a stylistická korektura textu stávajících dokumentů

  • úprava textu podle profesního zaměření dokumentu s důrazem na jeho gramatickou správnost a jazykovou i stylistickou vytříbenost

  • jazyková kontrola a formální úprava slohových, seminárních a diplomových prací

  • v omezeném rozsahu i možnost vytváření textů na dané téma