Překlady

v současné době standardně nabízíme překlady z ČJ do těchto jazyků a naopak:

slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, maďarština, polština, chorvatština, bulharština, ukrajinština a ruština

neúčtujeme žádné příplatky za nízkou a střední odbornost překladů

o všech případných příplatcích a konečné ceně překladu vás vždy budeme informovat před konečným potvrzením objednávky

podklady k překladu nám můžete zaslat e-mailem.

na základě dohody jsme schopni zajistit i překlady z a do jiných jazyků (dánština, norština, finština, pobaltské jazyky atd.)

Jaké texty překládáme?

provádíme překlady běžných, právních, ekonomických a technických textů z nejrůznějších oborů lidské činnosti

Běžné překlady

překlady dopisů, abstraktů diplomových a seminárních prací, životopisů, vysvědčení, rodných listů, atestů, novinových článků, nejrůznějších zpráv apod.

Překlady právních textů

překlady smluv, plných mocí a nejrůznějších právních textů

Překlady ekonomických textů

překlady obchodní korespondence, obchodních smluv, dokumentace ISO, zápisů z obchodních schůzek, materiálů k seminářům, auditů, účetnictví, bankovnictví, posudků, analýz, formulářů, výročních zpráv, rozborů, podkladů k obchodním schůzkám, příruček, apod.

Překlady technických textů

překlady návodů k obsluze a manuálů ke spotřebním výrobkům: PC, notebooky, monitory, TV, video a audio zařízení, telefony, drobná elektronika, ruční el. nářadí, nářadí pro dům a zahradu (sekačky, zahr. traktory, motorové pily atd.), vybavení domácností (ledničky, pračky, myčky atd.)

překlady manuálů, protokolů, požárních řádů, zpráv, atestů, odborných článků a překlady technické dokumentace apod. z nejrůznějších oborů

překlady bezpečnostních listů (ve znění podle platných zákonů)

Nejžádanějsí služby

překlad do angličtiny, překlad z angličtiny, překlad z němčiny